تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - آســـمانِ تورد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


آســمانِ مَن اگر بی سِتاره است،
باکی نیست!

ســــتاره هایم را
جای بهتری چیـــده ام؛
آسِـــمانِ تـو!
F.S.R

دوشنبه 17 تیر 1392 | 19:18 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin