تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - تــو را نمیدانمـــرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


نامه ای را که سالهاست از تو رسیده، هر صبح می خوانم.
و خیال می کنم آن را همینــ چند ساعتـــ پیش نوشته باشی.
می بـــینی؟
من هر روز، همان حال و هوایِ روزِ رسیدنِ نامه ات را دارم..

تو را ولی نمیـــدانم.

F.S.Rسه شنبه 18 تیر 1392 | 13:52 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin