تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - سَــربازِ عاشــِقرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


دستــ هات را از پشت میگیرم
و به دستـــ بندی که برای بستنشان
توی دستمـــ گذاشته اند،
خیــره می شوم.
به وظیــفه ام فکر می کنم..
تـــو متهمی اما
   من فقط یکـــ سَربازِ عاشِقــم
F.S.R

پنجشنبه 20 تیر 1392 | 19:10 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin