تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - تقصیر من استرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


تو لَــبخَندِ گرم آماده می کنی،
تقصیر من است،
که دیر می رســم و
سَـــرد می شود!
F.S.R

شنبه 22 تیر 1392 | 13:33 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin