تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - بازیافتـــرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


بطری های خالی و شکستۀ احساس را
بازیافت می کنم
و بطری های تازه ای می سازم.
این بار اما
می افتند دست کارخانه ای
که درونشان منطق می ریزد.
F.S.R

شنبه 22 تیر 1392 | 13:36 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin