تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - نادانستهـرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


جـــلوم ایستاد،
و من شاکی شدم!
بی آن که بدانم
می خواسته انبوه
غــم های پشتش را نبینم.
F.S.R

دوشنبه 24 تیر 1392 | 11:51 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin