تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - آدمِ آهنیرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


من به آدمِ آهنی ام
زنگـــ می زدم 
و نمی دانستم او...
دارد زیرِ باران
        زنگــــ می زند.
F.S.R

دوشنبه 24 تیر 1392 | 18:39 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin