تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - قَدرشِناسیرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


... و مرگـــ گویی
- در یکـــ آن -
همه چیــز را از انسان میگیرد
و در عوض به او
جعبۀ کادوپیچــ شده ای می دهد
که درونش
"قـدرشناسی" است.
F.S.R

سه شنبه 25 تیر 1392 | 12:20 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin