تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - شعری برای جنگ: سـ3ـه حَرفــرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


جَنگ سه حرف بود
صُــلح ســـه حــرف،
پَــــدر نیز سـه حرف.

اما
برای کودکی کوچک
که شب ها خواب گلوگه می دید
و روزها
زیر آوار گریه می کرد،
جنگ و صلح و پدر
سه حرف نداشتند،
که هــزار حرف داشتند
برای گفتن...
F.S.R


چهارشنبه 26 تیر 1392 | 13:06 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin