تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - عاقل نبوده امـــرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


تو
به شیشه های من سنگ می زنی
و من
فکر می کنم به این که
برای سنگ زدن به شیشه های من
وقت گذاشته ای!

رفیق، از وقتی به یاد دارم،
عاقل نبوده ام!!
F.S.R

جمعه 28 تیر 1392 | 11:11 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin