تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - ابــهامرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


تو آنقدر بزرگی که دنیام درونت جا میشود،
یا دنیایِ من آنقدر کوچکــ است
که درونِ تو...؟
F.S.R

جمعه 28 تیر 1392 | 12:29 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin