تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - تو را کم داشترد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


و زندگی اش
پازل هـــزار تکّه ای بود
که نداشتن یک تکّه از میانِ هـــزار
بیشتر از داشتن نهصد و نود و نه تکّه ی دیگر
می آمد به چــشم؛
تــو را کمــ داشتـــ.
F.S.R

شنبه 29 تیر 1392 | 11:55 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin