تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - خَندهـ کُن بَر حادِثهـرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


بشین روی صندلی
من چراغ را خاموش می کنم
تو شمع را روشن کن
"برایم نوشیدنی میریزی؟"
از دستت میگیرم
لـــیوان می افتد،
می شکند روی زمین...

       تو می خندی به حادثه:
      "فدای سرت! لیوان است،
       دل که نیست!"

       من می خندم به حادثه:
      "لیوان را گرفتم،
       حواسم اما
       ماند توی دستانت!"

 F.S.R


شنبه 29 تیر 1392 | 17:51 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin