تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - شــناسۀ تهیرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


افعال
"او"
در حالت ماضی
شناسه ندارد
شاید به همین خاطر است که
در گذشته هیچ وقت
نشناختمش..
F.S.R

جمعه 4 مرداد 1392 | 12:15 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin