تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - پَنــاهرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


 صدایت می لرزد
 دستانت می لرزد؛


می بینمت...

 صدایم می لرزد
 دستانم می لرزد؛


بیا پناه بگیریم
دوباره زیر دیوارهای علاقه
که ضد زلزله اند!
من هنوز
همان دختری هستم که
همیشه از زلزله
نه،
از بی پناهی در زلزله
از بی علاقگی
ترسیده ام.

F.S.R

جمعه 4 مرداد 1392 | 12:41 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin