تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - قَدررد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


چشــمانم را
باز نگه میدارم تا صبح.
میخواهم در این سه شب
قدر تمام چیزهایی را که نداسته ام
                                         بدانم... پ.ن: شبای قدره، دعام کنین.
F.S.R
شنبه 5 مرداد 1392 | 14:32 | فاطمه شکوری راد | نظرات

Design By : Pars Skin