تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - اعترافرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


شاید
خدا وقتی مرا می بیند،
با این
ر و حِ خ ا ک س ت ر ی ام
یاد روزی می افتد که
در من از روح پاکش دمیده بود.

اعتراف:
من امانتدار بدی بوده ام :(
F.S.R

شنبه 5 مرداد 1392 | 15:50 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin