تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - ورود ممنوعرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


راهی که من برای رسیدن به خانۀ تو می آیم،
می خورد به سمتی از کوچه ات که "ورود ممنوع" است؛
من بی قانونی را بلدم،
ولی تو قانون شکنان را دوست نداری!
F.S.R

سه شنبه 8 مرداد 1392 | 12:21 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin