تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - اسمِ تورد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


اسم تو
خاصیت عجیبی دارد!
صفات انگار وقتی
به اسمت می چسبند،
معنی دیگری پیدا می کنند.

تلخ، شــیرین
سرد، مهربان

فرقی نمی کند،
اسم تو که
پشت سرشان نشسته باشد،
طرفدار می شوم!
F.S.R


چهارشنبه 9 مرداد 1392 | 11:34 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin