تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - مـــعلقرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


من همیشه تو را از آسمان جدا می کردم،
تو همیشه مرا از زمین می کندی!

حالا
جایی بین زمین و آسمان،
معلق مانده،
من به دست های تو نگاه می کنم،
تو به چشمان من..
F.S.R

شنبه 12 مرداد 1392 | 00:44 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin