تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - ایــن بـــاررد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


من نشسته روی تاب
و تو همیشه همانی بودی
که از پشت
تابم می دادی،
گم می شدم در
سبزیِ درختان رو به روم
و وقتی برمیگشتم
رفته بودی.

***
دوباره بیا
از پشت
دست هات را بگذار
روی شانه هام و تابم بده!
حتی اگر قرار است
وقتی برمیگردم
رفته باشی..
این بار می خواهم
به جای درختانِ سبزِ رو به رو
به دستهای تو
دلخوش باشم.
F.S.R

یکشنبه 13 مرداد 1392 | 13:06 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin