تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - بازدمِ تورد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


و بــــازدمِ تـو
بـــــــرای من
بهترین هواست؛
ببین کنارت چه خوب
نفس میکشم!
F.S.R

یکشنبه 13 مرداد 1392 | 12:31 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin