تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - به خاطـــرِ مَنرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


بِخَنــــد،
به خاطر خودت که نه؛
به خاطر چشمانِ من
که هرلحظه
از تو عکس میگیرند!
F.S.R

دوشنبه 14 مرداد 1392 | 15:15 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin