تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - خواب تورد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


خســته ام ولی
خوابم نمی برد!
تقصیر این ماشین های
بزرگِ لعنتی ست
که دیگــر نه پنجره های دوجداره،
از پَسِشان بر می آید
نه دیوارهای محکم،
نه خواب های سنگین!
من ولی بیخیالِ لرزیدن پنجره ها،
بیخیالِ سر و صدا شده ام،
بی باک
دراز کشیده ام
آرزو می کنم وقتی
خوابم برد،
خوابِ تو را ببینم!
F.S.Rسه شنبه 15 مرداد 1392 | 12:28 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin