تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - پرنده و قفس 1رد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


تــو قفسی و
من پرنده ای که ســاعتش
خلاف جهت می گردد..؛
عاشق میله هات شده ام!
F.S.R

سه شنبه 15 مرداد 1392 | 15:43 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin