تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - بی خیالرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


بافتم برات با دست های خسته و فکری کبود
خیالی از جنس علاقه که نگویند:"بی خیال"بود
F.S.R

سه شنبه 15 مرداد 1392 | 19:24 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin