تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - شاید عَلاقهـرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


و شاید "عَلاقــه"
همان حِسِ عَجیبی ست که
یک صُبح از خواب بیدار می شَوی
پرده را می زنی کنار
و وَقتی آفتاب یک لحظه چِشمانت را
جَمع کرد،
فِکر می کنی
کسی را که دَر خواب دیده ای
چه اندازه دوست داری!
F.S.R


چهارشنبه 16 مرداد 1392 | 13:23 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin