تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - زندانبانرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


من عاشـــقِ زندانم
وقتی که "تو"
زندانبـــانش باشی!
F.S.R


شنبه 19 مرداد 1392 | 21:35 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin