تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - دســتانِ یک نقّاشرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


لحظه ای میان عبور،
نگاهم خیره ماند
به نقاشی که
وقتی خواست
چشمهایت را بکشد
دستانش لرزید.
F.S.R

شنبه 19 مرداد 1392 | 21:52 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin