تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - قـــانونِ جاذبهرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


و هـــربار که سیبی
از شاخۀ درختی
بر زمین می افتد،
قانونِ جاذبۀ چشم هایت
ثابت می شود.
F.S.R

چهارشنبه 23 مرداد 1392 | 09:36 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin