تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - واژه های ناتـــوانرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


هزار کلمه را ریخته ام دورم
دنبال چند واژه می گردم
که شعری برای تو بگویم.

می برمت به قعرِ شعر
که نقطه های تاریک،
روشن شوند و
سطرهای بی معنی
بوی علاقه بگیرند.
بیا بنشین روی واژه های من
که عمریست شب ها
خوابِ شعر شدن می بینند.

دفتر را که می بندم،
چشمم می افتد به چشمهای
بیرون ماندۀ تو از شعر و
به واژه های ناتوانِ خودم،

شاید این که من شاعر نمی شوم،
تقصیر چشمهای توست
که با هیچ واژه ای توصیف نمی شوند!

F.S.R

چهارشنبه 23 مرداد 1392 | 10:57 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin