تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - هَمه چــیزرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


ما که همیشه از همه چیز
برای هم گذشته ایم
حالا باید به خاطر همه چیز
از هم بگذریم..
عیبی ندارد،
حداقل کمی که دورتر شدی،
دستی برایم تکان بده
شاید آخرین خاطره کمی
طعم لبخند گرفت.
F.S.R

پنجشنبه 24 مرداد 1392 | 07:52 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin