تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - تًقاطُع در نقطۀ مَـــمنوعرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


گویی تقاطع ما
در یک نقطۀ ممنوع بوده است
که دارد اینگونه
امتداد با هم بودنمان
 به صفر نزدیک می شود.

آنقدر گُنگم که
گاهی حس می کنم
تمامِ احساساتم
برعکس بوده است
و شک می کنم
بینِ دو مصدرِ خندیدن و گریستن!

این زخم روی قلبم را دیگر
هیچ چیز خوب نمی کند.
میخواهند قلبم را از سینه ام
در بیاورند و
عقلِ اهدا شدۀ کسی را
جایگزین کنند!
F.S.R

جمعه 25 مرداد 1392 | 09:01 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin