تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - طُعمـــهرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


نشـــسته ام
تمامــــــ قآنون های جهان را
خطــــ می زنمـــــ

مثل روبـــاهی که
عاشــقِ طعمه اش شده باشد!
F.S.R


شنبه 26 مرداد 1392 | 20:05 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin