تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - این دو کلمهرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


احتمال می دهم کسی جایی

زیر لب به دیگری گفته باشد دوستت دارم

که آسمان اینگونه به زمین رسیده است.

همیشه چیزی در این جهان لعنتی

قبل از آن که نوبتِ سکانس تو در خوابم برسد

بیدارم می کند

همیشه وقت کم می آورم.

گاهی حتی فرصت نمی کنم

پوتین های خیسم را از گوشۀ سالن بردارم.

شاید هم پابرهنه راه رفتن

در مسیرِ بین خواب و بیداری

اولین قدمِ عاشق شدن باشد!

من حرف های گذشتگان را افسانه می دانم،

در این دنیا عمری ست آسمان

به زمین رسیده است،

شاید زیرِ آسمانِ خواب هنوز

جایی برای گفتنِ این دو کلمه باشد.

F.S.R


یکشنبه 27 مرداد 1392 | 21:42 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin