تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - غــصّهـرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


غُصّــه تعارفم میکنی؟
ممنون، ولی
آنقدر خورده ام که سیرِ سیرم.
F.S.R

جمعه 1 شهریور 1392 | 19:33 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin