تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - نامِ کوچکِ هیچ کداممانرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


"و یک روز فهمیدیم «عزیزم»
نام کوچک هیچ‌کداممان نیست" *

***

اگر دلخور نمی شوم وقتی
مرا به این نام نمی خوانی،
نگو دیگر عاشق نیست.
ته قصه ام
وقتی بزرگتر شدم،
باورم شد «عزیزم»
نام کوچکِ هیچ کداممان نیست و
دیگر نوشتن را ادامه ندادم.
F.S.R
______

* لیلا کردبچه

چهارشنبه 6 شهریور 1392 | 17:38 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin