تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - اشکِ سیاهرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


این شمع ها را پیش از آن که
تمام شوند، فوت کرده ام
پرده ها را قبل از شب،
کشیده ام
اسلحه ات را گرفته ای
گوشۀ سرم و تا چند لحظۀ دیگر
مرا می کُشی.
عزیزم، این بار نوبت من است
که با انگشتم
رویایت را سوراخ کنم:
قبل از آن که مرا بکشی
مُرده ام.

مُردم و تو هیچ وقت ندانستی
چه حالی داشته
زنی که در تاریکی
اشکِ سیاه می ریخته!
F.S.R
پنجشنبه 21 شهریور 1392 | 09:16 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin