تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - از طرفِ یک پرندهرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


دانه ریخته ای توی دستت!
نترس،
نمیخواهم نوک بزنم،
فقط میخواهم انگشتانت را ببوسم.
F.S.R

یکشنبه 24 شهریور 1392 | 15:58 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin