تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - دختری با کفش های کتانیرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


با روپوشِ مدرسه ام
که گشاد است
- گاهی مثل دلِ تو -
با کفش های کتانی،
بندهای نیمه بازِ آبی
کوله پشتی سنگین
- گاهی مثلِ نگاه های تو -
با همین لب هایی که رژ لب ندارند،
چشم های بدونِ خطِ چشم،
و ناخن های کوتاهِ بدونِ لاکم!

می ایستم رو به روت!
حالا بگو،
چقدر دوستم داری؟

فاطمه
مهر 92


دوشنبه 15 مهر 1392 | 17:18 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin