تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - پاییزرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


وداع با این برگ ها سخت است
ولی میگذارم بریزند
روی سنگفرشِ این کوچه
به خاطر تو؛
که چقدر صدای خش خشِشان را
زیر پاهایت دوست داری.

فاطمه
مهر 92جمعه 19 مهر 1392 | 10:52 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin