تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - نردبانرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


تو شش می آوری،
شش می آوری،
شش.
من اما همان بار اول
ماری نیشم می زند
برمیگردم نقطۀ آغاز!
عیبی ندارد،
این باختن برایِ بردنِ توست.

من شش می آورم
شش می آورم
شش.
تو اما همان بار اول
ماری نیشت می زند
برمیگردی نقطۀ آغاز!

بردن گاهی
برگشتن به نقطۀ اول است.

از نردبان ها پایین می آیم.


فاطمه
مهر 92


سه شنبه 23 مهر 1392 | 15:20 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin