تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - زیرِ میزرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


دور میزی نشسته ایم
و هیچ کدام خبر نداریم
از دست هایی که زیرِ میز
یکدیگر را می فشارند.


فاطمه
مهر 92


پنجشنبه 2 آبان 1392 | 18:53 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin