تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - تشابهرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


چیزی شبیه فکر کردن به مرگ
برای ادامه دادنِ زندگی
چیزی شبیه تمامِ روزهایی که
بی من خواهد گذشت

چیزی شبیه خودم
در آغوشِ تو

فاطمه
آبان 92

شنبه 4 آبان 1392 | 16:50 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin