تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - نقطۀ آغازرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


انگشتان تو
از سرما یخ زده بود
و میانِ ده انگشتِ من انگار
جای ده انگشتِ دیگر خالی بود

رنگِ لباسِ من
رنگِ مورد علاقۀ تو بود
رنگِ لباسِ تو
رنگِ مورد علاقۀ من شد

فاطمه
آبان 92


سه شنبه 21 آبان 1392 | 17:55 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin