تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - مالِ چشم های تورد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


تو مرا هروقت که دستانم میلرزد
محکم تر در آغوشت میگیری
همیشه سهمِ وسیعی از آسمانِ من
مالِ چشم های توست.

عزیزم
من فقط همان قدر بزرگ شده ام
که تنهایی از خیابان های این شهرِ شلوغ بگذرم
بی تو ولی
زلزله هایِ کوچک هم
مرا بیش از حد می ترساند.

فاطمه
آبان 92


پنجشنبه 30 آبان 1392 | 23:09 | فاطمه شکوری راد | آیه ای از تو

Design By : Pars Skin