تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - خداحافظرد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


غمگین ترین حرف های من
از بختِ بد
زدنی نیست
و آنقدر درد میکشم
که حینِ گریه کلماتم را از یاد می برم.

حق با توست
کافه ها برای شنیدنِ حرف های من
زیادی کوچک اند
پارک ها زیادی شلوغ
شب ها زیادی تاریک
روزها زیادی روشن
همیشه زندگی همین بوده است
کارهای خیلی مهم تر..

دارم وسایلم را جمع می کنم
تو چایت را بخور
پیش از آنکه سرد شود.

خداحافظ
مرگ سرِ کوچه منتظرم ایستاده.

فاطمه
آذر 92


جمعه 8 آذر 1392 | 20:17 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin