تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - بی خبررد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


هرچقدر که با تمامِ دنیا قهر کنم
راه های یکِ طرفه ای که برای رفتنِ توست
دو طرفه نمی شود

تو که میخواهی بروی
چراغِ چهار راه ها سبز است
 پنج شنبه عصر هم که باشد
خیابان های تهران پر از خالی می شود
نه برف، نه باران
هوای صاف هم که بهترین وقتِ رفتن است

دارد برف می بارد
چراغ چهار راه ها قرمز است
خیابان ها هم که شلوغ

چرا انقدر بی خبر رفتی؟

فاطمه
آذر 92


پنجشنبه 14 آذر 1392 | 15:51 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin