تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - نیمکترد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


بعدِ تو
تمامِ شکلک های
خنده ای که
روی نیمکتمان
کشیده بودی،
میگریند

- با من -

فاطمه
دی 92

* مخاطبِ خاص


چهارشنبه 4 دی 1392 | 11:48 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin