تبلیغات
رد پــای بـــی نشــون - دنیایی ست در تورد پــای بـــی نشــون

دَستــ نوشته های یکـــ دُختر 16سالهـ


دنیایی ست در تو
که هواش
مثلِ هوایِ تهران
آلوده نیست.

فاطمه
دی92


شنبه 14 دی 1392 | 10:40 | فاطمه شکوری راد |

Design By : Pars Skin